AGS Alfa Romeo Alpine Alvis Aston Martin
Amilcar Arrows Austin Auto Union Benetton
Bentley Brabham BRM * Bugatti Cistalia
Connaught Cooper * DB Deho Delage
Emeryson
DKW Elva Emeryson ERA Ferrari *
Fiat * Footwork Ford Gordini Jordan
Lancia Larousse Ligier Lola Lotus *
March * Maserati * McLaren * Mercedes Benz MG
Monopoletta Porsche Renault Riley Stanguellini
Toyota
Talbot Lago Toyota Tyrrell Vanwall Veritas
    Other  
  Williams   Other